LuNo Design

Het onderhouden van een online omgeving heeft Luno opgedeeld in twee stukken. 

Up to date en beveiliging

Hierin ligt de focus op de reeds geleverde omgeving en modules gelijk te houden aan meest recente versies en waarborgen van security rondom jouw online situatie. Daadwerkelijke veranderingen en of wijzigingen vallen hier buiten.

Onderhoud

Hier ligt de focus juist weer op het gelijk houden van groei en verandering aan jouw doelgroep en onderneming. Wanneer jij hier zelf niet mee bezig wilt zijn of hier gewoonweg geen tijd voor hebt, raden wij aan met ons afspraken te maken rondom updates en beveiliging die aansluiten op jouw wensen. Dit kan betekenen dat wij maandelijkse controle hebben over en op jouw omgeving, maar dit kan ook betekenen dat wij eens per kwartaal contact met elkaar zoeken voor een periodieke controle.

De daadwerkelijke hosting, back-up en monitoring van de website.

LuNo maakt gebruik van externe partijen voor wat betreft het hosten van jouw omgeving, Op basis van overleg en onderzoek kan er gezamelijk worden bekeken welke partij het best zou passen en sluiten op jouw wensen. Wanneer jij reeds hosting hebt afgenomen voor een website valt hier veel van de gevallen gewoon mee te werken.

Monitoring.

LuNo is instaat jouw website op activiteit en bereikbaarheid te monitoren. maar zal in alle gevallen aansluiting moeten vinden op de support zoals deze is aangeboden door uw hostingpartij.
WhatsApp chat