LuNo

Ontwikkel

Flexibel ontwerp proces

Wanneer het ontwerp proces is besproken en afgerond, start het "flexibele" ontwikkel proces. Wanneer LuNo een project uitvoert is LuNo zich ervan bewust dat omstandigheden tijdens het project kunnen veranderen. Immers, het bouwen en ontwikkelen van jouw nieuwe platform kan gaandeweg nieuwe inzichten of mogelijkheden bieden. Door hier bewust van te zijn kunnen we hier op in spelen en zorgen we er zo voor dat het eindresultaat niet in gevaar komt, dat noemen wij flexibel! Gedurende de ontwikkeling kennen wij drie oplever momenten.

Initiële levering, koers controle.

In deze fase kijken wij met jou of de eerste indeling en setup overeenkomt met het gezamelijk bedachte ontwerp. Bij welke partij jij de hosting wilt onder brengen en of deze partij aansluiting vindt op de uiteindelijke oplevering. Waar rekening mee moet worden gehouden kijkende naar de privacy van jouw doelgroep, uitgelegd in een bijhorende privacy verklaring. Wat voor support er na afronding en oplevering van de omgeving mag worden gekoppeld. En hoe gaan we om met security /beveiliging.

Eerst levering, wijzigingen en bijsturen.

In deze fase kijken we naar een verder uitgewerkte eindplaat. In deze fase ontstaat in veel gevallen een beter beeld bij onze klant en worden de laatste wijzigingen aangebracht om zo naar de laatste "oplever fase" te werken. Deze fase blijft zich herhalen tot beide partijen akkoord zijn, waarna we ons richting de oplevering kunnen werken.

Oplevering.

In deze fase wordt de daadwerkelijke omgeving geleverd aan jou als onze klant.
In deze fase vindt de omzetting plaats van de test omgeving naar de live situatie.
Dit gebeurd op een tijdstip /moment dat passend is voor beide.
Na de omzetting wordt de funcionaliteit nogmaals getest, waarna de levering wordt afgerond en de project fase wordt beeindigd.
Na levering worden de afspraken definitief over hoe om te gaan met support in de vorm van onderhoud, marketing, continuiteit updates en beveiliging.

LuNo maakt samen met jou de passende oplossing voor jouw onderneming.

WhatsApp chat